Chương Trình Điểm Thưởng

Thông Tin Chương Trình

Chương trình điểm thưởng nhằm khuyến khích khách hàng mua sắm và trở thành thành viên tại DacSan247 để có thể mua sắm nhanh hơn và tiết kiệm hơn. Điểm thưởng này còn giúp cho việc mua sắm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

 

Đối Tượng Tham Gia

Chương trình điểm thưởng này dành cho tất cả các khách hàng là thành viên của DacSan247. 

 

Cơ Cấu Điểm Thưởng

Mỗi thành viên khi mua sản phẩm tại DacSan247 sẽ nhận được số điểm thưởng ghi trên mỗi sản phẩm. Thành viên càng mua nhiều thì số điểm thưởng tích góp càng nhiều.

Điểm thưởng này được gọi là "vNC và mỗi vNC tương ứng với số tiền quy đổi dùng cho việc mua sản phẩm tại DacSan247 được tính như sau :

 

50.000 VNĐ = 1vNC

1vNC = 1.000 VNĐ

 

Điểm thưởng này chỉ được sử dụng tại DacSan247, được quản lý bởi thành viên (trong "Điểm Thưởng") và không có giá trị quy đổi sang tiền mặt. Trong trường hợp thành viên muốn hủy bỏ tài khoản của mình thì số điểm thưởng này sẽ bị xóa bỏ.

 

Hướng Dẫn Sử Dụng Điểm Thưởng

Điểm thưởng tại DacSan247 được sử dụng cho việc mua các sản phẩm bằng cách đổi. Các sản phẩm tại DacSan247 đều có ghi số vNC cần thiết để có thể mua sản phẩm bằng cách dùng vNC. Thành viên muốn mua sản phẩm bằng vNC thì phải có số vNC lớn hơn hoặc bằng số vNC của sản phẩm.