Đổi Trả Sản Phẩm

Vui lòng điền vào mẫu bên dưới để yêu cầu mã RMA (Return Merchandise Authorization). Mã RMA này dùng cho việc theo dõi trạng thái việc đổi trả sản phẩm.

Thông Tin Đơn Hàng

* Họ tên:


* E-Mail:


* Điện thoại:


* Mã Đơn Hàng:


Ngày Đặt Hàng:

Thông Tin Sản Phẩm & Lý Do Đổi Trả

Tên sản phẩm:

* Mã sản phẩm:

Số lượng:
* Lý do đổi trả:
Sản phẩm đã được mở / sử dụng:


Ghi chú lý do đổi trả sản phẩm:
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản Đổi Trả Hàng & Hoàn Tiền